Chào mừng bạn đến với Vật Tư Lan Sài Gòn!

Tin tức

GE
07 09/2023

GE

1. GE là gì? GE là viết tắt của 2 từ trong tiếng Anh là Garbage Enzyme, được hiểu là dung dịch Enzyme từ rác thải.hữu...